اینستاگرام : http://instagram.com/aloabzar

ایمیل: info@aloabzar.com

کارت

دسته بندی
بیشتر محصول

نگهداری آسان تر: آویزان کردن ساده و جعبۀ کنترل با نگهداری آسان

1- آویزان کردن:
به راحتی می توان هوک بالای جرثقیل که برای آویزان کردن استفاده می شود را جدا کرد و با دیگر گیره های خارجی جرثقیل را آویزان کرد.
2- نگهداری آسان جعبه کنترل:
جعبۀ کنترل دارای طرح بسیار ساده ای بوده و به راحتی می توان درب آنر را به سمت پایین باز کرد. درب جعبه کنترل به وسیلۀ یک کابل به بدنه متصل است.

لوگو و برند شرکت ها